Σουηδίας 11 & Κων. Καραμανλή
Αργοστόλι Κεφαλονιάς
Τ.Κ. 28100

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΦΕ – ΣΥΜΠΙΕΣΗ (TAMPING)

Πολύ σημαντικό για μια ιδανική εκχύλιση είναι η συμπίεση του καφέ (tamping). Με το tamper  συμπιέζουμε επίπεδα τον αλεσμένο καφέ μέσα στο φίλτρο, με άσκηση πίεσης που αντιστοιχεί σε 12-20 kg (ανάλογα τον καφέ και τον εξοπλισμό).

Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια συμπαγής και ομοιόμορφη στρώση καφέ. Απαραίτητο για αυτό είναι η σωστή κατανομή του καφέ μέσα στο φίλτρο, ώστε μετά τη συμπίεση η πυκνότητα του αλεσμένου καφέ μέσα στο φίλτρο να είναι ίδια παντού.

Για την σωστή κατανομή και συμπίεση, η αγορά του καφέ πλέον διαθέτει εξειδικευμένα εργαλεία όπως διανεμητές, αυτόματα και δυναμομετρικά tampers.

Το εργαλείο συμπίεσης πρέπει να έχει την ίδια διάμετρο με την εσωτερική διάμετρο του φίλτρου. Σημαντικό είναι η συμπίεση να γίνεται πάντα με την ίδια δύναμη.