Σουηδίας 11 & Κων. Καραμανλή
Αργοστόλι Κεφαλονιάς
Τ.Κ. 28100

Τεχνική Υποστήριξη

Με τεχνικό προσωπικό άρτια καταρτισμένο και ενημερωμένο είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε κατάσταση με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους συνεργάτες της. Αναλαμβάνουμε την άμεση εγκατάσταση εξοπλισμού, την επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού για την καλύτερη διασφάλιση ποιότητας με εξειδικευμένα σεμινάρια, την άμεση αποκατάσταση βλαβών, όπως επίσης και τη συντήρηση και service επαγγελματικού εξοπλισμού.